FacebookGoogle

Wydatki na samochód w uldze rehabilitacyjnej

Wcześniej zostały już opisane regulacje prawne, do których musi stosować sie osoba niepełnosprawna, aby mogła skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej (art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Przybliżone zostaną teraz warunki odliczenia od kwoty dochodu wydatków poniesionych na samochód osobowy dla celów związanych z rehabilitacją osoby niepełnosprawnej.

Uprawnieni

Korzystać z danego uprawnienia mogą osoby, które legitymują się I lub II grupą inwalidzką oraz opiekunowie danych osób. Oczywiste jest, że uprawnieni do tego podatnicy muszą być prawnymi właścicielami samochodu, na którego zostały poniesione wydatki. Kwota, którą odliczyć można w związku z daną ulgą nie może przekraczać 2800 zł.

Nie skorzystamy z ulgi, jeśli…

Osoby niepełnosprawne, które uprawnione są do odliczenia kosztów za samochód muszą spełniać jeszcze kilka warunków, aby tą ulgę wykorzystać. Ważne jest, aby w ciągu danego roku podatkowego nieprzerwanie korzystać z rehabilitacji. Istotne jest także odpowiednie udokumentowanie tych czynności. Podstawą do korzystania z danej ulgi są właśnie odpowiednie dokumenty, które dotyczą miedzy innymi stanu zdrowia osoby niepełnosprawnej, lub faktury potwierdzające poniesione koszty.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Ahsanul KabirWeb Development