Jak rozliczyć się z otrzymanych dochodów z tytułu praw własności intelektualnej

Zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody z tytułu praw autorskich można rozliczyć na różne sposoby i zależy to od sposobu wykonywania działalności.

W inny sposób będzie opodatkowany dochód z pracy i inaczej dochód z działalności gospodarczej.

Continue reading “Jak rozliczyć się z otrzymanych dochodów z tytułu praw własności intelektualnej” »

Czyste powietrze a PIT

Co to jest ulga termomodernizacyjna, dla kogo jest ta ulga oraz co, ile i jak można ją odliczyć. Jakie wydatki nie podlegają odliczeniu.  

Ulga termomodernizacyjna została wprowadzona aby zmniejszyć problem smogowy w Polsce po przez działania, które mają za zadanie poprawić jakość powietrza oraz ulepszyć efektywność energetyczną w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Continue reading “Czyste powietrze a PIT” »

Urząd skarbowy rozliczy podatników!

Jakie zmiany dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych, pojawiły w nowym roku oraz jak rozliczyć się z fiskusem.

Od 2019 roku wchodzą w życie nowe zmiany związane z podatkami. Pierwsza aktualizacja dotyczy zmian w terminach złożenia zeznań, które można wysyłać od dnia 15 lutego do 30 kwietnia, w poprzednich latach nie było informacji od kiedy można było składać deklaracje podatkowe.

Continue reading “Urząd skarbowy rozliczy podatników!” »

Podatek dochodowy 2018 – Poradnik rozliczenia

Obowiązek płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych został w Polsce wprowadzony w roku 1991. Jest to podatek bezpośredni, który w skrócie większość z nas nazywa PIT. Jego nazwa pochodzi od angielskich słów Personal IncomeTax. Taka sama nazwa została nadana drukom, na których każdy z nas każdego roku składa deklarację rozliczeniową, która dotyczy osiągniętych przez nas dochodów. Continue reading “Podatek dochodowy 2018 – Poradnik rozliczenia” »

Jak wypełnić PIT 2017 – Poradnik

Osoby, które osiągają dochody z tytułu wynagrodzenia za pracę, pobierają rentę lub emeryturę, pracują na umowę o dzieło lub umowę zlecenia muszą odprowadzając podatek dochodowy. Zaliczka na podatek jest pobierana automatycznie przez pracodawcę każdego miesiąca. Są to tylko tak zwane zaliczki. Ostateczne rozliczenie z Urzędem Skarbowym następuje na koniec roku podatkowego. PIT za rok 2016 możemy złożyć do dnia 2 maja 2017 roku. Continue reading “Jak wypełnić PIT 2017 – Poradnik” »

Jak rozliczyć PIT? Poradnik – Online, Internetowo, na Komputerze

Wiele osób z rozliczeniem podatku od osób fizycznych czeka do ostatniej chwili. Wciąż także bardzo mało osób składa e-deklaracje. Tymczasem im szybciej rozliczmy się z podatku, im szybciej prześlemy deklarację do Urzędu Skarbowego, tym wcześniej otrzymamy ewentualny zwrot nadpłaconego podatku.

Warto swoją deklarację podatkową wypełnić posługując się programami komputerowymi. Dzięki nim wprowadzone przez nas dane są na bieżąco weryfikowane, a wszelkich obliczeń nie musimy robić sami – zrobimy to za nas komputer. Wypełnionej deklaracji nie musimy przesyłać drogą elektroniczną, możemy ją wydrukować i przesłać na adres właściwego Urzędu Skarbowego pocztą lub dostarczyć ją osobiście. Jakie są programy do rozliczania PIT?

Pitax

To bardzo prosty w obsłudze i nowoczesny program, w którym znajdziemy wszystkie niezbędne do rozliczenia się z fiskusem formularze. Program sprawdzi automatycznie dane, które wprowadziliśmy. Jest bardzo mało prawdopodobne, że korzystając z tego programu błędnie wypełnimy swoje zeznanie podatkowe. Zaletą tego programu jest fakt, wprowadzone przez dane są przez niego zapamiętywane. Kiedy będziemy rozliczać się w roku następnym, program sam wprowadzi nasze dane. W najnowszej wersji tego programu, czyli w wersji, która pozwoli nam rozliczyć się za rok 2016 zostały uwzględnione wszelkie zmiany, które zostały wprowadzone w prawie podatkowym. Program ten umożliwia wypełnienie deklaracji podatkowej nie tylko przez osoby prywatne, ale także przez przedsiębiorców, którzy zatrudniają przynajmniej pięciu pracowników. Poniżej linki do pobrania lub wyboru wersji rozliczenia przez internet:

Wersja desktop: Download

Wersja internetowa: Rozlicz

E-deklaracje Desktop

Program ten został stworzony przez Ministerstwo Finansów. Działa on w technologii Adobe AIR. Program ten można pobrać ze strony Ministerstwa Finansów za darmo. Podatnicy znajdą w nim formularze wszystkich niezbędnych druków PIT. Jest to aplikacja sprawdzona, dzięki której wypełniona deklaracja może zostać wysłana drogą elektroniczną. Aby jednak można było z niej skorzystać musimy na swoim komputerze zainstalować program Adobe Reader. Najlepiej, jeśli będzie to wersja 8.1.4 lub jeszcze nowsza.

Link: e-deklaracje MF

Zapisz

Do kiedy musimy rozliczyć się z PIT 2016/2017?

Podatek dochodowy od osób fizycznych reguluje przed wszystkim przyjęta w roku 1991 ustawa o tymże podatku. Podatek ten nazywany jest często podatkiem osobistym. Muszą go więc płacić wszystkie osoby, które osiągają dochód. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zezwala na wspólne opodatkowanie się małżonków. Continue reading “Do kiedy musimy rozliczyć się z PIT 2016/2017?” »

Zwroty podatku

Po rozliczeniu się z podatku PIT okazuje się, że wielu podatnikom należy się zwrot. Wynika on z tego, że podatek przez nich zapłacony nie był proporcjonalny do osiągniętych dochodów. Kształtują to także ulgi, które podatnik może wykorzystać. Okazuje się, że średnio otrzymamy tysiąc złotych zwrotu.

Ile trzeba czekać na zwrot?

W momencie, gdy podatnik wie, że otrzymać może zwrot, pojawia się pytanie ile będzie się czeka na pieniądze. Wszystko zależy przede wszystkim od mocy przerobowych urzędu skarbowego. Możliwe jest uzyskanie przekazu już po kilkunastu dniach, lecz ustawowo może trwać to nawet do trzech miesięcy. Według niektórych urzędów wpływ na to ma także sposób składania sposób składania deklaracji. Podobno szybciej rozpatrywane są deklaracje wysłane przez internet.

Przelew a może odbiór osobisty?

Jeśli podatnikowi zależy na czasie warto by pieniądze ze zwrotu przekazane mu były przez przelew na konto bankowe. Ogranicza to czas, który poświęca poczta na przekazanie danej kwoty. Jeśli podatnik wybiera przelew bankowy powinien wpisać numer konta w dokumencie PIT37. W innym wypadku zwrot przekazany mu zostanie przez przekaz pocztowy na adres z deklaracji.

Zwrot wypłaty- skutki w PIT

Warto znać odpowiedź na pytanie, w jaki sposób należy zachować się w sytuacji, kiedy pracownik zmuszony jest do zwrócenia pracodawcy części otrzymanego wynagrodzenia. Może zdarzyć się tak, gdy przykładowo zostanie mu przyznana za wysoka premia. Jakie może mieć to skutki w rozliczeniach PIT, kiedy wypłata nieprawidłowych świadczeń nastąpiła w poprzednim okresie podatkowym?

Minus do PIT-ów

Odpowiedź można znaleźć w ustawie o PIT-ach, a mianowicie w art. 41b. Mówi on o tym, że jeśli podatnik dokonał zwrotu nieprawidłowo naliczonych świadczeń, zostają one odjęte od dochodu z danego roku. Dodatkowo zostają odjęte również odpowiadające tej kwocie podatki. Leży to w gestii podatnika, żeby dana sprawę rozwiązać w urzędzie skarbowym.

Pomniejszenie dochodów

Istnieje również możliwość rozwiązania tej kwestii z pracodawcą. Od następnej wypłaty może od odjąć równowartość nadpłaconych środków finansowych. Jeśli kwota jest wysoka, istnieje możliwość rozłożenia jej na kilka następnych miesięcy. O tym również mówi przepis art. 41b z ustawy o PIT-ach.

Zagraniczna organizacja charytatywna a PIT

Jeśli ktoś złożył darowiznę w zagranicznej organizacji charytatywnej może mieć problem, czy może dany fakt zastosować do podatku PIT w Polsce. Według ustawy o podatku dochodowym odpowiedź brzmi tak, lecz tylko w określonych przez nią warunkach.

Zasady odliczenia

Podatnik może odliczyć darowiznę złożoną w organizacji poza granicami kraju tylko w przypadku jeśli państwo to jest członkiem Unii Europejskiej bądź znajduje się w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Oczywiście darowizna ta musi być odpowiednio udokumentowana. Dokumentacja musi zawierać informacje o zgodności organizacji z ustawą o podatku dochodowym dla osób fizycznych. Ważne jest też, aby prawo w danym państwie umożliwiało uzyskanie niezbędnych informacji przez organy skarbowe w Polsce. Jest to na przykład informacja na temat umów podatnika związanych z rozliczeniem podatku.

Organizacja Pożytku Publicznego

W tym zakresie ważny może być także fakt, że podatnik nie może przekazać 1% na zagraniczną organizację charytatywną. Polskie przepisy nie przewidują jak na razie takiej możliwości.