Podatek dochodowy 2018 – Poradnik rozliczenia

Obowiązek płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych został w Polsce wprowadzony w roku 1991. Jest to podatek bezpośredni, który w skrócie większość z nas nazywa PIT. Jego nazwa pochodzi od angielskich słów Personal IncomeTax. Taka sama nazwa została nadana drukom, na których każdy z nas każdego roku składa deklarację rozliczeniową, która dotyczy osiągniętych przez nas […]

Jak wypełnić PIT 2017 – Poradnik

Osoby, które osiągają dochody z tytułu wynagrodzenia za pracę, pobierają rentę lub emeryturę, pracują na umowę o dzieło lub umowę zlecenia muszą odprowadzając podatek dochodowy. Zaliczka na podatek jest pobierana automatycznie przez pracodawcę każdego miesiąca. Są to tylko tak zwane zaliczki. Ostateczne rozliczenie z Urzędem Skarbowym następuje na koniec roku podatkowego. PIT za rok 2016 […]

Jak rozliczyć PIT? Poradnik – Online, Internetowo, na Komputerze

Wiele osób z rozliczeniem podatku od osób fizycznych czeka do ostatniej chwili. Wciąż także bardzo mało osób składa e-deklaracje. Tymczasem im szybciej rozliczmy się z podatku, im szybciej prześlemy deklarację do Urzędu Skarbowego, tym wcześniej otrzymamy ewentualny zwrot nadpłaconego podatku. Warto swoją deklarację podatkową wypełnić posługując się programami komputerowymi. Dzięki nim wprowadzone przez nas dane […]

Do kiedy musimy rozliczyć się z PIT 2016/2017?

Podatek dochodowy od osób fizycznych reguluje przed wszystkim przyjęta w roku 1991 ustawa o tymże podatku. Podatek ten nazywany jest często podatkiem osobistym. Muszą go więc płacić wszystkie osoby, które osiągają dochód. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zezwala na wspólne opodatkowanie się małżonków.

Zwroty podatku

Po rozliczeniu się z podatku PIT okazuje się, że wielu podatnikom należy się zwrot. Wynika on z tego, że podatek przez nich zapłacony nie był proporcjonalny do osiągniętych dochodów. Kształtują to także ulgi, które podatnik może wykorzystać. Okazuje się, że średnio otrzymamy tysiąc złotych zwrotu. Ile trzeba czekać na zwrot? W momencie, gdy podatnik wie, […]

Zwrot wypłaty- skutki w PIT

Warto znać odpowiedź na pytanie, w jaki sposób należy zachować się w sytuacji, kiedy pracownik zmuszony jest do zwrócenia pracodawcy części otrzymanego wynagrodzenia. Może zdarzyć się tak, gdy przykładowo zostanie mu przyznana za wysoka premia. Jakie może mieć to skutki w rozliczeniach PIT, kiedy wypłata nieprawidłowych świadczeń nastąpiła w poprzednim okresie podatkowym? Minus do PIT-ów […]

Zagraniczna organizacja charytatywna a PIT

Jeśli ktoś złożył darowiznę w zagranicznej organizacji charytatywnej może mieć problem, czy może dany fakt zastosować do podatku PIT w Polsce. Według ustawy o podatku dochodowym odpowiedź brzmi tak, lecz tylko w określonych przez nią warunkach. Zasady odliczenia Podatnik może odliczyć darowiznę złożoną w organizacji poza granicami kraju tylko w przypadku jeśli państwo to jest […]

Wydatki na samochód w uldze rehabilitacyjnej

Wcześniej zostały już opisane regulacje prawne, do których musi stosować sie osoba niepełnosprawna, aby mogła skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej (art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Przybliżone zostaną teraz warunki odliczenia od kwoty dochodu wydatków poniesionych na samochód osobowy dla celów związanych z rehabilitacją osoby niepełnosprawnej. Uprawnieni Korzystać z danego uprawnienia mogą osoby, […]

Ulga na dzieci pełnoletnie

O tym, że ulga na dzieci została nieco zmodyfikowana było już wspomniane. Warto również jednak wiedzieć jak ulgi w podatku PIT odnoszą się do dzieci pełnoletnich. Pamiętając o limitach Warto w tej sytuacji pamiętać o tym, że ulgę tą stosować mogą jedynie podatnicy o określonych dochodach, opłacający podatki na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. […]

Rozliczenie PIT z małżonkiem

Rozliczenie PIT wspólnie z małżonkiem jest możliwe, ale należy sprawdzić czy spowoduje to zapłacenie niższego podatku, niż przy osobnym rozliczeniu. Ogólnie polega to na tym, że dochody małżonków dodaje się do siebie, a potem dzieli na pół. Do tego ustala się podatek (zazwyczaj jest to 18%), po czym mnoży się go przez dwa. W ten […]