Jak rozliczyć się z otrzymanych dochodów z tytułu praw własności intelektualnej

Zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody z tytułu praw autorskich można rozliczyć na różne sposoby i zależy to od sposobu wykonywania działalności. W inny sposób będzie opodatkowany dochód z pracy i inaczej dochód z działalności gospodarczej.

Czyste powietrze a PIT

Co to jest ulga termomodernizacyjna, dla kogo jest ta ulga oraz co, ile i jak można ją odliczyć. Jakie wydatki nie podlegają odliczeniu.   Ulga termomodernizacyjna została wprowadzona aby zmniejszyć problem smogowy w Polsce po przez działania, które mają za zadanie poprawić jakość powietrza oraz ulepszyć efektywność energetyczną w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Podatek dochodowy 2018 – Poradnik rozliczenia

Obowiązek płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych został w Polsce wprowadzony w roku 1991. Jest to podatek bezpośredni, który w skrócie większość z nas nazywa PIT. Jego nazwa pochodzi od angielskich słów Personal IncomeTax. Taka sama nazwa została nadana drukom, na których każdy z nas każdego roku składa deklarację rozliczeniową, która dotyczy osiągniętych przez nas […]

Jak wypełnić PIT 2017 – Poradnik

Osoby, które osiągają dochody z tytułu wynagrodzenia za pracę, pobierają rentę lub emeryturę, pracują na umowę o dzieło lub umowę zlecenia muszą odprowadzając podatek dochodowy. Zaliczka na podatek jest pobierana automatycznie przez pracodawcę każdego miesiąca. Są to tylko tak zwane zaliczki. Ostateczne rozliczenie z Urzędem Skarbowym następuje na koniec roku podatkowego. PIT za rok 2016 […]

Jak rozliczyć PIT? Poradnik – Online, Internetowo, na Komputerze

Wiele osób z rozliczeniem podatku od osób fizycznych czeka do ostatniej chwili. Wciąż także bardzo mało osób składa e-deklaracje. Tymczasem im szybciej rozliczmy się z podatku, im szybciej prześlemy deklarację do Urzędu Skarbowego, tym wcześniej otrzymamy ewentualny zwrot nadpłaconego podatku. Warto swoją deklarację podatkową wypełnić posługując się programami komputerowymi. Dzięki nim wprowadzone przez nas dane […]

Do kiedy musimy rozliczyć się z PIT 2016/2017?

Podatek dochodowy od osób fizycznych reguluje przed wszystkim przyjęta w roku 1991 ustawa o tymże podatku. Podatek ten nazywany jest często podatkiem osobistym. Muszą go więc płacić wszystkie osoby, które osiągają dochód. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zezwala na wspólne opodatkowanie się małżonków.

Zwrot wypłaty- skutki w PIT

Warto znać odpowiedź na pytanie, w jaki sposób należy zachować się w sytuacji, kiedy pracownik zmuszony jest do zwrócenia pracodawcy części otrzymanego wynagrodzenia. Może zdarzyć się tak, gdy przykładowo zostanie mu przyznana za wysoka premia. Jakie może mieć to skutki w rozliczeniach PIT, kiedy wypłata nieprawidłowych świadczeń nastąpiła w poprzednim okresie podatkowym? Minus do PIT-ów […]

Zwroty podatku

Po rozliczeniu się z podatku PIT okazuje się, że wielu podatnikom należy się zwrot. Wynika on z tego, że podatek przez nich zapłacony nie był proporcjonalny do osiągniętych dochodów. Kształtują to także ulgi, które podatnik może wykorzystać. Okazuje się, że średnio otrzymamy tysiąc złotych zwrotu. Ile trzeba czekać na zwrot? W momencie, gdy podatnik wie, […]

Zagraniczna organizacja charytatywna a PIT

Jeśli ktoś złożył darowiznę w zagranicznej organizacji charytatywnej może mieć problem, czy może dany fakt zastosować do podatku PIT w Polsce. Według ustawy o podatku dochodowym odpowiedź brzmi tak, lecz tylko w określonych przez nią warunkach. Zasady odliczenia Podatnik może odliczyć darowiznę złożoną w organizacji poza granicami kraju tylko w przypadku jeśli państwo to jest […]