Zwroty podatku

Po rozliczeniu się z podatku PIT okazuje się, że wielu podatnikom należy się zwrot. Wynika on z tego, że podatek przez nich zapłacony nie był proporcjonalny do osiągniętych dochodów. Kształtują to także ulgi, które podatnik może wykorzystać. Okazuje się, że średnio otrzymamy tysiąc złotych zwrotu. Ile trzeba czekać na zwrot? W momencie, gdy podatnik wie, […]

Zwrot wypłaty- skutki w PIT

Warto znać odpowiedź na pytanie, w jaki sposób należy zachować się w sytuacji, kiedy pracownik zmuszony jest do zwrócenia pracodawcy części otrzymanego wynagrodzenia. Może zdarzyć się tak, gdy przykładowo zostanie mu przyznana za wysoka premia. Jakie może mieć to skutki w rozliczeniach PIT, kiedy wypłata nieprawidłowych świadczeń nastąpiła w poprzednim okresie podatkowym? Minus do PIT-ów […]

Zagraniczna organizacja charytatywna a PIT

Jeśli ktoś złożył darowiznę w zagranicznej organizacji charytatywnej może mieć problem, czy może dany fakt zastosować do podatku PIT w Polsce. Według ustawy o podatku dochodowym odpowiedź brzmi tak, lecz tylko w określonych przez nią warunkach. Zasady odliczenia Podatnik może odliczyć darowiznę złożoną w organizacji poza granicami kraju tylko w przypadku jeśli państwo to jest […]

Wydatki na samochód w uldze rehabilitacyjnej

Wcześniej zostały już opisane regulacje prawne, do których musi stosować sie osoba niepełnosprawna, aby mogła skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej (art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Przybliżone zostaną teraz warunki odliczenia od kwoty dochodu wydatków poniesionych na samochód osobowy dla celów związanych z rehabilitacją osoby niepełnosprawnej. Uprawnieni Korzystać z danego uprawnienia mogą osoby, […]

Ulga na dzieci pełnoletnie

O tym, że ulga na dzieci została nieco zmodyfikowana było już wspomniane. Warto również jednak wiedzieć jak ulgi w podatku PIT odnoszą się do dzieci pełnoletnich. Pamiętając o limitach Warto w tej sytuacji pamiętać o tym, że ulgę tą stosować mogą jedynie podatnicy o określonych dochodach, opłacający podatki na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. […]

Rozliczenie PIT z małżonkiem

Rozliczenie PIT wspólnie z małżonkiem jest możliwe, ale należy sprawdzić czy spowoduje to zapłacenie niższego podatku, niż przy osobnym rozliczeniu. Ogólnie polega to na tym, że dochody małżonków dodaje się do siebie, a potem dzieli na pół. Do tego ustala się podatek (zazwyczaj jest to 18%), po czym mnoży się go przez dwa. W ten […]

Pit 11 – co z nim zrobić?

Co roku każdy pracodawca ma obowiązek przesłania pracownikom dokumentu PIT11. Termin jego dostarczenia mija zawsze pod koniec lutego. PIT11 pracodawca wysyła w dwóch egzemplarzach- jeden dla pracownika, a drugi do urzędu skarbowego. Jest to dokument, który zawiera wszelkie informacje na temat dochodów podatnika za poprzedni rok. Dzięki PIT11 podatnik może rozliczyć się z urzędem skarbowym, […]

Jaki PIT za umowę o pracę i dzieło?

Niezależnie od tego, czy osoba pracuje na umowę zlecenie, umowę o prace lub umowę o dzieło, powinna otrzymać PIT11. Zasady w każdym z wymienionych przypadków są takie same. Pracodawca lub zleceniodawca musi do końca lutego dostarczyć PIT11 pracownikowi. Może to zrobić osobiście, albo wysłać na adres zameldowania pracownika. Jaki PIT wypełnić? Po otrzymaniu dokumentu PIT11 […]

Zwrot kosztów leczenia a dochody w PIT

Zdarza się wiele precedensowych sytuacji, w której może znaleźć się podatnik. Jedną z nich jest moment, kiedy pracodawca pokrywa koszty poniesione przez podatnika na lekarza badź szczepienia. Może zdarzyć się tak w sytuacji, gdy podatnik zmuszony jest zaszczepić się na przykład przez wyjazd służbowy. Ma prawo w takiej sytuacji poprosić swojego pracodawcę o zwrot kosztów […]

Zmiany w podatku dla twórców i wynalazców

Do tej pory twórcom i wynalazcom od uzyskanych dochodów przysługiwało zryczałtowane 50% kosztów uzyskania przychodu w podatku dochodowym. Mowa tu o dochodach związanych z prawami autorskimi, pokrewnymi lub patentowymi albo na zbyciu, udzieleniu licencji. Co zmieni się w 2013 roku? Od 2013 roku koszty te będą silnie związane ze skalą podatkową. Nie mogą one mianowicie […]