Wydatki na samochód w uldze rehabilitacyjnej

Wcześniej zostały już opisane regulacje prawne, do których musi stosować sie osoba niepełnosprawna, aby mogła skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej (art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Przybliżone zostaną teraz warunki odliczenia od kwoty dochodu wydatków poniesionych na samochód osobowy dla celów związanych z rehabilitacją osoby niepełnosprawnej. Uprawnieni Korzystać z danego uprawnienia mogą osoby, […]

Rozliczenie PIT z małżonkiem

Rozliczenie PIT wspólnie z małżonkiem jest możliwe, ale należy sprawdzić czy spowoduje to zapłacenie niższego podatku, niż przy osobnym rozliczeniu. Ogólnie polega to na tym, że dochody małżonków dodaje się do siebie, a potem dzieli na pół. Do tego ustala się podatek (zazwyczaj jest to 18%), po czym mnoży się go przez dwa. W ten […]

Pit 11 – co z nim zrobić?

Co roku każdy pracodawca ma obowiązek przesłania pracownikom dokumentu PIT11. Termin jego dostarczenia mija zawsze pod koniec lutego. PIT11 pracodawca wysyła w dwóch egzemplarzach- jeden dla pracownika, a drugi do urzędu skarbowego. Jest to dokument, który zawiera wszelkie informacje na temat dochodów podatnika za poprzedni rok. Dzięki PIT11 podatnik może rozliczyć się z urzędem skarbowym, […]

Przekazanie podatku na OPP

Każda osoba fizyczna rozliczające się z podatku ma możliwość przekazania jego 1% na wybraną przez siebie Organizację Pożytku Publicznego. Jest to bardzo ważne, ponieważ nic nie kosztuje, a wiele osób o tym nie pamięta lub nie stosuje tej możliwości. Listę organizacji, którym można pomóc, znajdzie się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki […]

Ulga uczniowska (na zasadzie praw nabytych)

W czasie rozliczania się z podatku PIT warto wspomnieć o uldze uczniowskiej, która udzielana jest tylko na zasadzie praw nabytych. Została ona zlikwidowana w roku 2004, lecz niektórzy podatnicy mogli korzystać z niej nadal, pod warunkiem nabycia praw przed 2003 rokiem. Wymagane czynniki By móc korzystać z ulgi uczniowskiej należało zawrzeć umowę ze szkołą. Niezbędne […]

Ulga podatkowa a zmiana rezydenci podatnika

Ulga odsetkowa przysługuje podatnikom, którzy do 2006 roku zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. Została zniesiona w 2007 roku, jednak podatnicy, którzy wzięli kredyt szybciej, mogą z niej korzystać do 2027 roku. Oczywiście była ona związana z limitami kredytu, od którego odliczyć można było ulgę. Wyjazd za granicę kraju W jaki sposób ma się jednak zachować podatnik, który […]

Ulga podatkowa na dziecko w szkole oficerskiej

Niektórzy rodzice, których dziecko uczy się w szkole oficerskiej mogą nie zdawać sobie sprawy, że nie przysługuje im ulga prorodzinna. Wynika to z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Główny powód Rozpoczynając naukę w szkole oficerskiej zawiera się umowę w sprawie pobierania nauki. Zgodnie z nią to szkoła pokrywa wszelkie koszty kształcenia. Mowa tu […]

Ulga podatkowa a darowizny na rzecz pożytku publicznego

Jak większość darowizn, kwotę przekazaną na rzecz organizacji pożytku publicznego (opp) można odliczyć od rocznego rozliczenia podatkowego. Warto pamiętać, że limit odliczenia wynosi 6% naszego dochodu. Organizacja, której przekazujemy darowiznę nie musi posiadać statusu organizacji pożytku publicznego, jak to jest na przykład w przypadku przekazania 1% podatku. Musi ona realizować jedynie cele takiej organizacji. Odliczeniu […]

Składki na ubezpieczenia zdrowotne a odliczenia PIT

Chcąc być w pełni świadomym płatnikiem i jasno rozliczać się z podatku PIT warto znać odpowiedzi na nawet bardzo precedensowe sprawy. Jednym z takich przypadków może być fakt składki na ubezpieczenie zdrowotne a odliczenia od podatku. Zgodnie z ustawą o podatku dla osób fizycznych podatek ulega obniżeniu o kwotę przekazaną na ubezpieczenie zdrowotne. Muszą być […]

Podwójna ulga internetowa dla małżonków

W jaki sposób z ulgi internetowej przy rocznych rozliczeniach PIT korzystać mogą małżonkowie pozostający we wspólnocie majątkowej? Sytuację tą wyjaśnić można dzięki orzeczeniom sadu administracyjnego. Bez limitów Zdaniem sądu administracyjnego każdy z małżonków będących we wspólnocie majątkowej ma prawo do skorzystania z ulgi na internet. Każdy z nich może odliczyć daną kwotę w całości. Ważnym […]