Podatek dochodowy od osób fizycznych reguluje przed wszystkim przyjęta w roku 1991 ustawa o tymże podatku. Podatek ten nazywany jest często podatkiem osobistym. Muszą go więc płacić wszystkie osoby, które osiągają dochód. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zezwala na wspólne opodatkowanie się małżonków.

Rozliczenie się z Urzędem Skarbowym jest jednym z podstawowych obowiązków wszystkich osób, które osiągnęły jakiś dochód. Aby to zrobić trzeba przede wszystkim wybrać odpowiedni PIT. Jest ich kilka rodzajów, każdy służy rozliczeniu się z fiskusem w zależności od tego, jakiego jest źródło dochodów. Największa liczba osób uzyskuje dochód będący wynagrodzeniem za pracę. Osoby te wybierają PIT-37. Nie ma znaczenia, czy pracujemy na umowę o pracę, czy na umowie zlecenia lub o dzieło – właściwy druk to PIT-37. Ten sam druk wypełniają i składają we właściwym Urzędzie Skarbowym osoby, którym organy emerytalne (ZUS,Wojskowe Biuro Emerytalne) wypłaca emeryturę lub rentę. Z kolei przedsiębiorcy, którzy płacą zryczałtowany podatek wybierają PIT-28 – deklaracja musi zostać złożona do 31 stycznia.

Najwięcej osób rozlicza się z Urzędem Skarbowym wypełniając PIT-37. Jeżeli Ty także rozliczasz się z fiskusem za pomocą tego formularza pamiętaj, że musisz to zrobić w terminie do 30 kwietnia. Czasem jednak data ta przypada na dzień, który jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Wtedy termin składania PIT ulega wydłużeniu. Tak będzie na przykład w 2017 roku, kiedy dzień 30 kwietnia przypada w sobotę. W związku z tym osoby, które rozliczają się z Urzędem Skarbowym na podstawie PIT-37 mogą go złożyć 2 maja 2017 roku. Jeżeli PIT wysyłamy pocztą, o tym, kiedy PIT wpłynął do urzędu, zadecyduje data stempla pocztowego. W tym samym terminie muszą złożyć swój PIT-38 osoby, które osiągnęły dochód ze sprzedaży takich instrumentów finansowych, jak papiery wartościowe oraz osoby, które rozliczają się korzystając z druku PIT-36. Deklarację tę składają między innymi rolnicy oraz osoby, które pracują poza granicami Polski.

źródło:

http://abc-podatki.pl/baza-wiedzy/do-kiedy-skladac-pity/ – Do kiedy Składać PITy, 2016-2017, ABC Podatki

Zapisz

Zapisz

Zapisz

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments