Osoby, które osiągają dochody z tytułu wynagrodzenia za pracę, pobierają rentę lub emeryturę, pracują na umowę o dzieło lub umowę zlecenia muszą odprowadzając podatek dochodowy. Zaliczka na podatek jest pobierana automatycznie przez pracodawcę każdego miesiąca. Są to tylko tak zwane zaliczki. Ostateczne rozliczenie z Urzędem Skarbowym następuje na koniec roku podatkowego. PIT za rok 2016 możemy złożyć do dnia 2 maja 2017 roku.

Osoby, które zamierzają samodzielnie rozliczyć się z Urzędem Skarbowym w roku 2017 muszą przede wszystkim zastanowić się, jakie było źródło ich dochodów w roku 2016. Od tego bowiem zależy wybór formularza PIT. Jeżeli źródłem dochodów było wyłącznie wynagrodzenie za pracę, renta, emerytura, zasiłek dla bezrobotnych, czy zasiłek przedemerytalny, to właściwym drukiem do rozliczenia podatku będzie PIT-37. Jeśli jednak nasz dochód pochodził z dodatkowych źródeł niezbędne będzie wypełnienie także jeszcze innych druków. Osoby, których źródłem dodatkowych dochodów był wynajem nieruchomości muszą dodatkowo wypełnić i złożyć PIT-28. Ale uwaga: osoby te muszą to zrobić do dnia 1 lutego 2017 roku. Osoby, które posiadały akcje i sprzedały je, to dodatkowo składają także PIT-38. Ten druk składamy w tym samym terminie, co druk PIT-37, czyli do 2 maja 2017 roku.

Formularze PIT możemy pobrać z Urzędu Skarbowego. Na początku Nowego Roku wiele gazet dołącza także płyty, które zawierają formularze PIT i wskazówki, jak je rozliczyć. Druki niezbędne do rozliczenia się z Urzędem Skarbowym możemy pobrać także ze strony Ministerstwa Finansów. Wypełnione formularze możemy dostarczyć do Urzędu Skarbowego:

  • Osobiście;
  • drogą korespondencyjną – wysyłamy je listem poleconym;
  • pocztą elektroniczną.

Zobacz także: Jak rozliczyć PIT 37

Rocznego rozliczenia podatku nie musimy dokonywać samodzielnie. Może to za nas zrobić nasz pracodawca, organ, który wypłaca nam emeryturę lub rentę. W tym przypadku rozliczenie podatku następuje na druku PIT-40. Musimy jednak wcześniej powiadomić o tym pracodawcę wypełniając druk PIT-12.

Zapisz

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments