Odpowiednie udokumentowanie przekazania darowizny

W trakcie rozliczenia podatku PIT warto wiedzieć jakie dokumenty są potrzebne aby odliczyć od niego darowiznę.

Honorowane darowizny

Daną ulgę mogą stosować przykładowo honorowi krwiodawcy albo osoby, który przekazały jakieś środki pieniężne na organizację użytku publicznego w Polsce lub w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Zalicza się także do tego kwoty przekazane na cele kultu religijnego. W każdym jednak z tych przypadków potrzebne są odpowiednie dokumenty.

Co jest potrzebne

Pierwszym tego rodzaju dokumentem jest bankowy dowód wpłaty na konto obdarowanego. Inaczej jest w sytuacji, kiedy jest to darowizna inna niż pieniężna. Można wtedy udokumentować to potwierdzeniem obdarowanego o otrzymaniu darowizny, lub oświadczeniem o wartości przekazanych środków. W przypadku krwiodawców takim potwierdzeniem jest książeczka honorowego dawcy krwi. W ostatnim przypadku, jeśli chodzi o przekazanie środków na cele kultu religijnego, wszystko wygląda tak samo. Jedyną różnicą jest to, że posiada należy jeszcze dokument świadczący o przeznaczeniu darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze.

E-faktura a ulga na internet

Jak już wcześniej było wspomniane, wycofana została ulga internetowa. Z tego względu nie będzie można skorzystać z tej ulgi w momencie rozliczania się za rok 2013. Za ten ostatni rok mogą skorzystać z niej osoby, które w latach 2005-2011 nie dokonywały rozliczeń z tego tytułu. Podatnik, który pierwszy raz rozliczył się w 2012 roku, może odliczyć internet od podatku jeszcze raz. Jeśli podatnik może skorzystać z niej jeszcze w tym roku, powinien wiedzieć czy e-faktura, którą otrzymuje na przykład drogą mailową, może służyć jako dokument potwierdzający tą ulgę.

Bezpieczny dokument

Według pierwszego stanowiska Ministerstwa Finansów tylko e-faktury, które potwierdzone są podpisem elektronicznym z kwalifikowanym certyfikatem, mogą być uwzględnianie przy rozliczeniach PIT. Na taką sytuację nie chciało zgodzić się bardzo wielu użytkowników internetu. Również Sąd Administracyjny nie był przychylny takiej decyzji. Wykluczałoby to uznanie ekofaktur, które użytkownicy otrzymują drogą elektroniczną.

E-faktury uwzględnione

Pod wpływem zmian w Ustawie o PIT-ach Ministerstwo Finansów zmieniło swoją decyzję. Od roku 2011 można korzystać z e-faktur oraz ekofaktur przy rozliczaniu się z podatku. Dodatkowo posiadając te dokumenty z lat poprzednich, można skorygować swój podatek za te lata.

E-deklaracje

Już cztery lata podatnicy mogą rozliczać się w Internecie dzięki e-deklaracjom. Warto znać najważniejsze pomyłki, które uniemożliwiają prawidłowe rozliczenie się.

Problemy z wysłaniem

Pierwszym głównym problemem była zmiana w rozliczeniach z numeru NIP na numer PESEL. Z tego względu po rozliczeniu się dokumenty były błędnie weryfikowane, w przypadku podatników podpisujących zeznania dokumentami autoryzującymi. Było to spowodowane brakiem autoryzacji numeru PESEL. Na szczęście problemy te udało się skutecznie zmniejszyć pod koniec stycznia ubiegłego roku. Kolejny kłopot dotyczył pobraniu Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Podatnicy składający e-deklarację zgłaszali wyświetlenie „pustego” formularza. Było to spowodowane korzystaniem ze starego formularza UPO. Obecnie bez problemu można pobrać najnowszą, prawidłową wersje.

Programy od pomocy

Z powodu coraz większej popularnością e-deklaracji wiele firm stworzyło programy, które mają pomagać podatnikom przy rozliczaniu się. Warto jednak dobrze sprawdzić tego rodzaju oprogramowanie, ponieważ wiele z nim przysparza tylko dodatkowych kłopotów. Przykładem może być program, który wysyłał deklaracje tylko na serwer testowy, a podatnik otrzymywał dokument UPO, który bardzo przypominał ogarniał.

Koszty podatkowe

Zmiany wprowadzone przez Ministerstwo Finansów powodują, że od 1 stycznia 2013 podatnicy PIT oraz CIT będą musieli korygować koszty uzyskania przychodu, w momencie gdy nie uiszczą kwoty z faktur i innych dokumentów w ciągu 30 dni od daty ustalonej przez obie strony. Jeśli na zapłatę osoba na 60 dni, nieuregulowanie jej w ciągu 90 dni grozi karą. Chodzi głównie o faktury, które podatnik zaliczył do kosztów podatkowych.

Konsekwencje

Według wprowadzonego prawa, podatnik będzie zmuszony do redukcji kosztów przychodów, jeśli nie ureguluje w ciągu 30 dni kwoty wynikającej z faktury, którą do tych kosztów zaliczył. Warto także wiedzieć, że zmiany tej należy dokonać nawet przy częściowej spłacie faktury. Korektę taką należy zrobić w miesiącu, w którym upływa 30 dni od terminu płatności. Należy też pamiętać, że te regulacje prawne dotyczą tylko i wyłącznie dokumentów, które podatnik zaliczył do kosztów po dniu 01.01.2013 roku.

Brak kosztów

Jeśli podatnik nie ponosi kosztów podatkowych, lub są one niższe od kwoty zmniejszenia związanego z fakturą, będzie on musiał zwiększyć swoje przychody. Powiększenie musi nastąpić o kwotę, o której nie pomniejszył kosztów podatkowych.

Zwrot podatku z zagranicy

O zwrot podatku za pracę za granicą mogą ubiegać się wszystkie osoby pracujące w innym państwie legalnie. Zazwyczaj są to zwroty wahające się od 2000 zł do 5000 zł. Wszystko w zależności od tego, jak długo trwał stosunek pracy i ile się zarabiało. Podatek z zagranicy najlepiej rozliczyć przez firmy specjalnie do tego wykwalifikowane. Jest to sposób najszybszy i najbardziej bezpieczny. Wszelkimi formalnościami zajmą się pracownicy danej firmy, a do podatnika należeć będzie jedynie dostarczenie odpowiednich dokumentów.

Potrzebne dokumenty

Zagraniczny pracodawca ma obowiązek dostarczyć nam dokumenty potrzebne do rozliczenia się, czyli odpowiednik naszego PIT-11. Podatnik w każdym kraju musi jeszcze posiadać Numer Identyfikacji Podatkowej. Przykładowo w Holandii nadaje się numer SOFI albo BSN. Po ich otrzymaniu zawsze warto zatrzymać ten dokument, ponieważ w trakcie rozliczania podatku urząd może poprosić go do wglądu.

Co jeszcze warto wiedzieć

Przy rozliczaniu podatków za pracę w innym kraju należy pamiętać jeszcze o paru kwestiach. Jedną z nich są terminy rozliczeń. Wato mieć na uwadze to, że mogą być inne niż w Polsce, dlatego trzeba sprawdzić do kiedy można składać dokumenty w urzędach. Przed rozliczeniem można przeanalizować ulgi dostępne w danym kraju. Powinno się sprawdzić, które nas dotyczą, aby zwrot podatku był wyższy.

Zwrot podatku

Wiele osób zastanawia się od czego zależy zwrot podatku, jaki można otrzymać po rozliczeniach PIT. Zdarza się niekiedy, że osoba, która zarobiła w przeciągu roku 5000 zł otrzyma nawet 230 zł zwrotu. W porównaniu do osoby, która zarobiła przykładowo 40.000 zł, a tego zwrotu nie otrzyma. Głównym czynnikiem to generującym jest ulga podatkowa oraz koszty uzyskania przychodu. Dodatkowo wpływają na to ulgi, jakie podatnik może zastosować, na przykład odliczenie faktur za Internet.

Kwota wolna od podatku

Jeśli podatnik w ciągu roku pracował na umowę zlecenie, możliwość zwrotu podatku jest większa. Dzieje się tak dlatego, że przy tym rodzaju umowy nie odlicza się kwoty zmniejszającej podatek, czyli 556,02 zł. Przy rozliczaniu PIT-ów jest ona stosowana, więc w ten sposób może by naliczona nadpłata.

Przy umowie o pracę

Uzyskanie zwrotu podatku, gdy w ciągu roku pracowało się na umowie o pracę, także jest możliwe. Zazwyczaj dzieje się tak wtedy, kiedy podatnik trwał w stosunku pracy tylko kilka miesięcy. Co miesiąc od wypłaty odliczana jest 1/12 część kwoty wolnej, czyli 46,33 zł. Więc jeśli umowa o pracę nie trwała długo, przy rocznym rozliczeniu także wyjdzie nadpłata.

Najczęstsze błędy przy rozliczeniu

Warto przed rozliczeniem się z podatku PIT poznać najczęściej popełniane błędy, aby móc ich unikać i rozliczyć się prawidłowo. Często wiążą się one z koniecznością ponownego rozliczenia, a nawet karami dla podatnika

Brak identyfikatora

Bardzo często zdarza się, że podatnik nie wypełni, lub wypełni w sposób nieprawidłowy, dane dotyczące identyfikacji, czyli NIP lub PESEL. Znajdują się one na samej górze dokumentu, z tego względu często staje się pominięte. Za taką nieuwagę sąd może ukarać podatnika mandatem. Kolejnym błędem jest złe wpisywanie kwot. Ważne, żeby każde wpisane dane były dokładnie sprawdzone, ponieważ oczywiste jest, że urząd skarbowy także je sprawdzi. Warto też wiedzieć, że podczas rozliczenia żadnej kwoty nie można zaokrąglić. Jest to niedopuszczalne, a zdarza się, że nie każdy podatnik o tym pamięta.

Za dużo lub za mało

Kolejnym poważnym błędem jest nieodliczenie składek na ubezpieczenia społeczne. Jest to często robione przez podatników, a wpływa to na zwiększenie płaconego podatku. Dużym błędem jest także wpisanie za dużej kwoty do odliczeń. Zazwyczaj każda ulga ma swoje ograniczenie kwotowe lub procentowe. Najczęściej błąd występuje przy ulgach na rzecz darowizn. Warto wiedzieć, że nie może ona być wyższa niż 6% dochodów. Powinno się także pamiętać o prawidłowym wpisaniu danych osobowych. Wydaje się to sprawą naturalną, lecz także należy do częstych błędów przy wypełnianiu podatku PIT.

Wyższe składki ZUS w 2013 r

W 2013 roku osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, zapłacą większe składki ZUS na emeryturą i rentę. Obecnie wynoszą one 726,71 złotych, ale podwyższeniu ma ulec przeciętne miesięczne wynagrodzenie, które jest bazą do obliczania tej składki. Lecz nie tylko to wpłynie na podwyżki. Do tej pory składkę generowała kwota, która wynosiła 60 % miesięcznego wynagrodzenia. Według prognoz, wskaźniki te ulegną powiększeniu.

Ile przedsiębiorcy zapłacą?

Z projektu ustawy budżetowej można dowiedzieć się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniesie w 2013 roku 3713 zł. Jest to więcej niż w latach poprzednich. Przedsiębiorca oblicza swój podatek biorąc 60% z tej kwoty. Obecnie jest to 2227,80 zł, a nie jak do tej pory- 2115,60 zł. Można się także spodziewać, że to nie jedyne podwyżki. Specjaliście twierdzą, że podwyższeniu ulegną na przykład składki na ubezpieczenie zdrowotne.

„Mały” ZUS

Przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczynają prowadzenie swojej działalności gospodarczej, przez dwa pierwsze lata płacą składki według innych wskaźników. Podwyżki jednak nie ominą także ich. Płacili oni 30% z budżetowej płacy minimalnej, która od przyszłego oku wzrasta z 1500 zł na 1600 zł. Dla świeżych przedsiębiorców może oznaczać to składki miesięczne nawet o 10 złotych większe niż dotychczas.

Ulgi podatkowe a samochód elektryczny

Wszystkie wydatki, które związane są z utrzymaniem samochodu elektrycznego można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w rozliczeniach rocznych PIT. Stanowisko to potwierdziła Izba Skarbowa z siedzibą w Warszawie.

Przepisy prawne

Dlaczego tylko auto elektryczne, a nie każdy samochód? Według przepisów podatkowych wszystkie stawki przebiegu samochodu można obliczyć i ustalić wyłącznie w pojazdach posiadających silniki spalinowe. Oczywiście jest to całkowicie zależne od pojemności silnika danego auta. W pojazdach elektrycznych jest to niemożliwe, ponieważ one parametrów takich nie posiadają. Dlatego koszty ich utrzymania można odliczyć od podatku.

Podatek od aut nowych

Oczywiście można także odliczyć podatek od zakupu samochodu nowego a nawet od leasingu. Jest to możliwość dla firm i osób prowadzonych własną działalność gospodarczą. Od początku tego roku przepisy te zostały znacznie zmienione, przez co możliwość odliczenia tego podatku jest bardzo ograniczona.

Zwolnienie z PIT prezentów dla pracowników

Prezenty dla pracowników, w postaci świadczeń rzeczowych i pieniężnych, są zwolnione z PIT do kwoty 380 zł rocznie. Jeśli ktoś otrzyma z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych świadczenia o wyższej wartości, należy od nadwyżki pobrać zaliczkę na PIT.

Zawsze zwolnione od PIT

Należy jednak pamięta, że istnieją świadczenia, które są zwolnione zawsze od tego podatku. Jest to przykładowo dofinansowanie na rzecz wypoczynku, żłobków, przeszkoli, zapomogi losowe oraz inne wsparcia socjalne. Musi się to oczywiście wiązać z sytuacją majątkową rodziny. Regulamin zfśs decyduje oraz kryteria socjalne decydują któremu pracownikowi należy pomóc i w jakiś stopniu.

Świadczenia nie socjalne

Jednak, według Sądu Najwyższego, jeśli wszyscy pracownicy otrzymają takie same świadczenia pieniężne albo bony podarunkowe, nie są to świadczenia socjalne. Dlatego też w każdym z tych przypadków naliczany jest podatek, nawet jeśli kwota nie przekroczy 380 zł. Jednak świadczenia rzeczowe, takie jak bilety do kina, karnety na siłownię albo basen, paczki rzywnościowe mogą zostać zwolnione z tego podatku.