Podatek na IKZE

Do końca grudnia można jeszcze dodatkowo zabezpieczyć swoją emeryturę w ramach Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, tak aby skorzystać z przysługującej ulgi podatkowej. IKZE wprowadzono od stycznia tego roku. Ci, którzy do końca grudnia zdążą je założyć i wpłacić na nie odpowiednią kwotę, mogą liczyć się z ulgą od 120 go 1300 złotych.

Dlaczego IKZE

Możliwość dodatkowego zabezpieczenia emerytury powstała po obniżeniu składek na otwarte fundusze emerytalne. Od ostatniego roku została ona obniżona o 5%, czyli sięga obecnie 2,3% wynagrodzenia. Dla osób chętnych, Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego otworzyć można w wybranym przez siebie funduszu inwestycyjnym.

Jakie składki

Maksymalna kwota, którą wpłacić można na IKZE to 4030,80 zł. Oczywiście kwota ta w całości zależy od otrzymywanych dochodów. Główna zasada jest taka, że nie może ona przekroczyć 4% podstawy składki na ubezpieczenie emerytalne za rok poprzedni. Przykładowo, osoba zarabiająca miesięczne 1386 zł, może na IKZE wpłacić 665 zł.

Odliczenia za dojazd do pracy

Jeśli ktoś dojeżdża do pracy pociągiem, kwotę za bilety odliczyć może od podatku, według wyjaśnień Izby Skarbowej w Łodzi. Podstawową zasadą jest fakt, że bilety na przejazd pociągami PKP muszą być wystawiane imiennie. Jeśli jest to zachowane można doliczyć je do kosztów uzyskania przychodu, co spowoduje obniżenie podatku. Tak samo jest w przypadku osób dojeżdżających do pracy komunikacją miejską. Ważne jest tylko, żeby wszystko było należycie udokumentowane. W innym wypadku naliczone zostaną koszty standardowe, co może okazać się dla podatnika niekorzystne. Obliczenia tych kosztów dokonuje się w skali rocznej a nie miesięcznej. Czyli całkowita kwota przeznaczona na dojazdy do pracy, to suma wszystkich biletów imiennych.
Niższy podatek
Ujęcie wszystkich możliwych kosztów w rocznym rozliczeniu PIT-ów jest dla podatnika bardzo korzystne. Warto jednak znać te odliczenia przysługujące osobom fizycznym mimo tego, że często wiąże się to z koniecznością znajomości wielu przepisów prawnych.

Możliwe zmiany w odliczeniach dla samochodów z kratką

Rada Ministrów wystąpiła do Unii Europejskiej z wnioskiem o wprowadzenie czteroletniej derogacji w okresie 2014 r.-2018 r. Dotyczy ona zasad odliczania podatku naliczonego już od kupna samochodu, nabycia do niego paliwa oraz wszystkich kosztów eksploatacyjnych z nim związanych. Chodzi głownie o samochody osobowe lecz ustawa przewiduje odliczenia także od innych środków transportu. Wszelkie zmiany w tym zakresie bez tego wystąpienia byłyby niezgodne z prawami unijnymi.
Co się zmieni?
Główną zmianą będzie wysokość odliczeń. W tym momencie jest to 60% podatku, lecz nie więcej niż 6.000 zł jeśli chodzi o nabycie, import lub wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodów osobowych. Po wprowadzeniu derogacji będzie to 50% podatku, ale nie więcej niż 8.00o zł. Pozytywna zmiana jest taka, że będzie można odliczyć 50% podatku od nabycia paliwa, czego do tej pory nie robiło się w ogóle. Jednak można było odliczyć cały podatek od kosztów eksploatacyjnych auta, a teraz odliczymy jedynie 50%.
Są to z jednej strony plusy, lecz z drugiej także minusy dla osób nabywających samochód z kratką. Wiadomo jednak, że kategorie tych samochodów nie ulegną zmianie i będą takie same jak do tej pory.

Korekta zeznania PIT

Korekta zeznania PIT następuje po złożeniu w urzędzie skarbowym korekty dokumentu wraz z pisemnym wyjaśnieniem, dotyczącym powodu wykonania zmian. Należy pamiętać, że korektę można dokonać wyłącznie na dokumencie, który był odpowiedni do rozliczenia z danego roku. Dlatego, jeśli ktoś chce wykonać korektę do dokumentu PIT z 2009 roku, musi na stronie Ministerstwa Finansów odszukać odpowiedni dokument i na nim właśnie dokonać zmiany.

Jak stworzyć korektę?

Stworzenie dokumentu korygującego polega przede wszystkim na przepisaniu wszystkich- oprócz oczywiście błędnych- informacji z wcześniejszego rozliczenia. Jedną zmianą jest zaznaczenie opcji „złożenie korekty” zamiast „złożenie zeznania”

Dlaczego pisać wyjaśnienie?

W tak wypełnionym dokumencie nie widać, dlaczego podatnik składał korektę, ponieważ znajdują się tam tylko informacje poprawne. Z tego właśnie względu konieczne jest napisanie wyjaśnienia. Opisać w nim trzeba, dlaczego podatnik dokonuje korekty. Składać się na to musi dokładny opis popełnionego błędu. W innym przypadku urząd skarbowy sam musiałbym dokonać porównania obu deklaracji, aby sprawdzić gdzie wystąpiły nieprawidłowości.