Ulga podatkowa na dziecko w szkole oficerskiej

Niektórzy rodzice, których dziecko uczy się w szkole oficerskiej mogą nie zdawać sobie sprawy, że nie przysługuje im ulga prorodzinna. Wynika to z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Główny powód

Rozpoczynając naukę w szkole oficerskiej zawiera się umowę w sprawie pobierania nauki. Zgodnie z nią to szkoła pokrywa wszelkie koszty kształcenia. Mowa tu o zakwaterowaniu,  wyżywieniu ucznia, umundurowaniu oraz zapewnieniu niezbędnego uposażenia stosownego do roku nauki. W tym przypadku uczelnia działa zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.).

Ulga prorodzinna

Aby móc stosować ulgę prorodzinną podatnik musi być prawnym opiekunem dziecka i sprawować nad nim opiekę. Jeśli dziecko to ukończyło osiemnasty rok życia musi uczyć się w placówce oświatowej. Ponadto, jeśli dziecko danego podatnika osiąga jakiś dochód (na przykład z renty rodzinnej lub z umowy o pracę) nie może on przekroczyć kwoty zgodnej z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tymi przepisami, dziecko uczące się w szkole oficerskiej, nie jest objęte ulgą prorodzinną.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments