Zmiany w podatku dla twórców i wynalazców

Do tej pory twórcom i wynalazcom od uzyskanych dochodów przysługiwało zryczałtowane 50% kosztów uzyskania przychodu w podatku dochodowym. Mowa tu o dochodach związanych z prawami autorskimi, pokrewnymi lub patentowymi albo na zbyciu, udzieleniu licencji.

Co zmieni się w 2013 roku?

Od 2013 roku koszty te będą silnie związane ze skalą podatkową. Nie mogą one mianowicie przekroczyć połowy jej niższego progu. To klasyfikuje je w kwocie 42,76 zł. Jednak jeśli koszty są dużo wyższe nadal będzie można je uwzględniać. Muszą one być tylko odpowiednio udokumentowane. Ujmuje się je wtedy do kosztów faktycznie poniesionych.

Podsumowując, od 2013 roku koszty uzyskania przychodu nie mogą przekroczyć limitu pierwszego progu skali podatkowej. Należy jednak pamiętać, że 50% zryczałtowane koszty są wynikiem obliczenia przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe w danym miesiącu. Oczywiście wszystkie zmiany będą liczyć się do kosztów uzyskanych w 2013 roku.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments